Larangan Berkata Tanpa Ilmu

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

Allah swt telah mengharamkan perkataan tanpa ilmu, terutama pada permasalahan yang berkenaan tentang Allah, urusan haram dan halal tanpa hujjah syar’iyyah.

 1. Al-Quran
 2. Allah swt berfirman:

  “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabannya.” (QS. Al Israa:36)

  Ibnu ‘Abbas menjelaskan bahwa [walaa taqfu] artinya [walaa taqul] (jangan berkata).

  Ibnu Katsir menerangkan ayat di atas berkata:

  “Sesungguhnya Allah melarang perkataan tanpa ilmu, juga perkataan dengan dhan (persangkaan).”

  Katakanlah: “Rabb-ku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan seusatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.” (QS Al A’raf:33)

 3. Hadits Rasulullah
 4. “Barangsiapa yang berbicara tentang sesuatu berkenaan dengan Al-Quran tanpa ilmu, maka bersiap-siaplah menempati tempatnya di neraka.”

  “Barangsiapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah menempati tempat kembalinya di neraka.”

  “Cukuplah seseorang disebut sebagai pendusta jika mengatakan segala apa yang didengarnya.”

 5. Perkataan Salaf
 6. Abu Bakar berkata:

  “Bumi mana yang akan melindungiku, dan langit mana yang akan menaungiku bila aku berkata sesuatu tentang Allah yang aku tidak ketahui.”

  Abu Hushaim berkata:

  “Sungguh salah seorang di antara kalian mudah berfatwa dalam suatu urusan yang seandainya ditanyakan kepada Umar, ia akan mengumpulkan seluruh Ahli Badar (untuk menjawabnya).”

Sumber: Buku Panduan Daurah Syar’iyah Untuk Penegakan Syari’ah Islam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tulisan Terkait

Tulisan Rekomendasi

Tulisan Terbaru

Tulisan Terpopuler

No Content Available